Murtex Hydro Primer

Produktinformation


Underlaget ska vara fast och rent från smuts, fett och liknande föroreningar. Sugande och porösa ytor grundas med Murtex Hydro Primer. Kan förtunnas med upp till 25 % vatten vid mycket sugande underlag och stryks då 2 gånger vått i vått. I annat fall oförtunnad. För bästa resultat, färdigmåla med lämplig Nordsjö fasadfärg. Rör om noga i burken. Måla aldrig under +5°C eller vid en hög relativ fuktighet (>80%).

Grundfärg för puts och betong.

Murtex Hydro Primer är en grundfärg avsedd för porösa och sugande puts- och betongytor.

  • Glans: N/A
  • Förpackning: 2,5L, 10L
  • Antal strykningar/behandlingar: 1
  • Torktid: 1 timmar
  • Övermålningsbar efter: 2 timmar
  • Rengör verktygen med: Vatten
  • Verktyg: pensel, roller, spruta
Har du några frågor om produkterna är du alltid välkommen att kontakta din butik!